Rrokum HD

Kontaktet

Adresa e zyreve dhe e studios se Televizionit Rrokum:


"Garibaldi",  Nr.17 - Prishtine


Telefonat:

Zyrja / Office:   +381(0) 38 223 272

Menaxhmenti:   +381(0) 38 222 272

Marketing:         +377(0) 45 203 204

                          +381(0) 38 223 272 


E-mail:

info@rrokum.tv

office@rrokum.tv

marketing@rrokum.tvSociale:

https://www.facebook.com/RrokumTV

http://twitter.com/rrokumtv

Në Rrokum TV
DIPLOMACIA NË UDHËKRYQ