Rrokum HD
Në Televizionin Rrokum
LAJMET QENDRORE (30. 07. 2014)WILLIAMSON HEQ NJOLLAT E MARTY'TSHOKËT E LAVDRIM MUHAXHERIT MBETEN NË BURGQYTETARËT: MUHAXHERI NUK ASHT SHQIPTAR
Rrokum TV
Video