Rrokum HD
Në Televizionin Rrokum
LAJMET QENDRORE (17. 12. 2014) KRITERET E BE’s TË RANDA PËR QEVERINËMA SHUMË U BESOJNË ZJARRFIKËSVE SE QEVERISË*FORT* - ME LIRIE KAJTAZI, BLERTA DELIU, IGBALLE ROGOVA DHE NAZLIE BALA
Rrokum TV
Video