Rrokum HD
Në Televizionin Rrokum
LAJMET QENDRORE (29. 09. 2014)PRESIDENTJA PER 48 ORE ME ZGJIDHJEIntervista nBlue Sky - Rita Salihu, Ramiz Muja, veprimtarREFORMIMI I KQZ PENG I NGËRÇIT POLITIK
Rrokum TV
Video