A mundet me u arritë buxheti i Kosovës prej 2 miliardë euro?