Autoriteti Rregullator për Shërbime t’Ujit me drejtor t’ri

kuvendiiiii

Deputetët kanë zgjedh drejtor të Autoritetit Rregullator për Shërbime t’Ujit, Raif Pretenin me mandat 5 vjeçar, kurse për pozitën e zavendësdrejtorit do të përsëritet konkursi.

Për pozitën e drejtorit të Autoritetit Rregullator për Sherbime t’Ujit, në garë ishin Raif Preteni dhe Nazmi Jashari.

Derisa Kuvendi nuk ka arritë me zgjedhë edhe zavendësdrejtorin e këtij institucioni, mbasi që dy kandidatët Halil Bllaca dhe Bogoljub Stavinkovic, nuk kane marrë votat e mjaftueshme.