Kërkesa e habitshme e femnave: I urrejmë mashkujt që i hekin kimet në këtë pjesë të trupit!

Femnat kanë preferenca të ndryshme përsa i përket mashkujve.

“Women’s Health” ka ba nji anketim për preferencat e femnave në lidhje me mashkujt dhe kimet në trupin e tyne.

Ndoshta shumica e mashkujve mendojnë se hekja e kimeve asht diçka që i joshë gratë, ata duhet me mendue mirë, sepse gjysa e grave i “urrejnë” mashkujt që i hekin kimet e kambëve.

Nga anketimi rezulton se 28.8 për qind kanë thanë se preferojnë që mashkujt me pasë kime në kambë, ndersa vetëm 22.2 për qind kanë thanë se i adhurojnë mashkujt me kambë të pastra dhe pa kime.