Qe kerret super të shpejta të policisë në Tokyo

Policia në Tokyo të Japonisë po përdor kerre vërtet të shpejta.

Prodhuesi vendas “Nissan” ka pajis policinë me kerre 300z Nismos.

Për momentin kanë nisë të qarkullojnë vetëm tre kerre të këtij modeli, ndërkohë që numri i kerreve pritet me u shtue në ditët në vazhdim.