100 milionë euro financim për 3 projekte hekurudhore

100 milionë euro financim për 3 projekte hekurudhore