Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit vjen me nji lajm të mirë për Prishtinën!

Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit ka ba të ditun se asht përmisue cilësia e ajrit, bazue në mjetet e realizueme nga dy stacionet monitoruese të cilësisë së ajrit në Prishtinë në zonë urbane dhe sub-urbane.
Nga oborri i Rilindjes dhe oborri i Institutit Hidrometeorologjik, gjatë periudhës 26.11. 2016 deri me 29.11.2016, asht regjistrue përmisim i cilësisë së ajrit për krejt parametrat e monitorueme e veçanërisht për grimcat n’ajër (PM10 dhe PM2.5).

 

Kështu thotë Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit

 

“Aktualisht vlerat e PM10, për të cilin ishin regjistruar tejkalime ne ditët e mëparshme janë brenda kufijve të lejuar të vlerave mesatare ditore (50ug/m3).

Nga analiza e rezultateve te fituara nga monitorimi automatik i cilësisë se ajrit është vërejt se gjate këtyre ditëve vlerat e regjistruara për PM2.5, kanë qenë brenda kufijve të lejuar me përjashtim të datës 26.11.2016 ku vlera maksimale e mesatareve ditore e regjistruar ka qenë 55 ug/m3, që korrespondon me zonën e portokalltë e që në bazë të Indeksit të Cilësisë së Ajrit (AQI) është e ndjeshme vetëm për personat me ndjeshmëri të lartë ndaj kësaj ndotje”, thuhet në njoftim, transmeton Express.

Agjencia thotë se vlerat e regjistruara gjatë ditëve të tjera kanë qenë brenda normave të lejuara përkatësisht në zonën e verdhë dhe të gjelbër të Indeksit të Cilësisë së Ajrit, që i takojnë zonës me cilësi të kënaqshme të ajrit.

Ndërsa sa i përket vlerave kufitare ditore me PM10, tejkalime janë regjistruar vetëm me datën 26.11.2016 me 65 ug/m3, ndërsa në të gjitha ditët tjera vlerat kanë qenë brenda limiteve dhe sillen mes vlerave 20 ug/m3 deri 37 ug/m3.

Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit konstaton se ky përmirësim i gjendjes ka ardhur si rezultat i ndryshimit të kushteve atmosferike, përkatësisht paraqitjes së kushteve të favorshme meteorologjike për shpërndarjen e koncentrimit të ndotësve, sikurse janë largimit i mjegullës, paraqitja e erës, reshjet e shiut dhe reshjet e borës. Kjo gjendje ka ndikuar në shpërndarjen e koncentrimit të ndotësve që emitohen nga industria, transporti dhe nga ngrohtoret kolektive dhe ato individuale, duke përmirësuar gjendjen e cilësisë së ajrit.