Amerikanët e “Mary Mc Bride” performojnë n’Prishtinë