ATK gjobit 135 biznise private që lëshuen kupona jofiskalë