ATK për nji vjet fali 105 milionë euro borxhe, ndër to edhe bizniseve të hueja