BE: Kosova e Serbia të punojnë bashkë për të zhdukunit