Bien të hyrat e New York Times

thenwewyorktimes.jpg

New York Times Co (NYT.N) raportoi për nji ranie prej 1.2% të të hyrave në tremujorin e parë, dhe se shitja e reklamave po ashtu ka shënue ranie si në biznisin digjital dhe të shtypun.

Humbjet në rrjet që iu atribuohen aksionareve u ngushtuen në 8.3 milionë dollarë, apo 5 cent për aksion në tremujorin e parë, nga 14.3% apo 9 cent për aksion, para nji viti.
Të hyrat rane në 379.5 milionë dollarë nga 384.2 milionë dollarë

Shperndaje në: