Deputetet e votojnë raportin e BQK’s pa e ditë se çka u tha!