Dimnin sivjet keni me kalue me rrymë. E konfirmon KEDS!