Faljen në Tiranë e drejtoi imami nga Meka

Faljen në Tiranë e drejtoi imami nga Meka