Zyrtare: Gjykata Kushtetuese rrxon kerkesën e opozitës për zgjedhjen e Thaçit (DOKUMENT)

gjykatakushtuese

Gjykata Kushtetuese ka hedh poshtë kerkesën e opozitës për zgjedhjen e Hashim Thaçit President.

Ky vendim i gjykatës tashma asht ba zyrtar prej Gjykates Kushtetuese.

Gjykata e ka konsideru të pabazë ankesën e opozitës për zgjedhjen e Thaçit Presidnet

Në këtë mënyrë Thaçit i hapet rruga për me u ungjë në zyrën e presidentin pa pasë probleme ligjore.

Para tij Gjykata Kushtetuese kishte rrxue nga pozita presidentin Fatmir Sejdiu dhe Begjet Pacolli

“Gjykata Kushtetuese, ne mbeshtetje te nenit 113.5 te Kushtetutes, te nenit 27 dhe nenit 42, paragrafi 1.3, te Ligjit dhe ne mbeshtetje te rregullave 36 (1) (d), (2) (d) dhe 55 (4) te Rregullores se punes, me 21 mars 2016, me shumice votash VENDOS I. TA DEKLAROJE kerkesen te papranueshme; II. TA REFUZOJE kerkesen per Mase te perkohshme; III. TA REFUZOJE kerkesen per degjim publik; IV. T’UA KUMTOJE kete vendim pal eve; v. TA PUBLIKOJE kete vendim ne Gazeten Zyrtare, ne pajtim me nenin 20. 4 te Ligjit; VI. Ky vendim hyn ne fuqi menjiherë”, thuhet në vendimin përfundimtar të Gjykatës.

 

Aktvendimin e plotë te Gjykates Kushtetuese mundeni me pa KETU

Shperndaje në: