Hyseni: Nuk duhet me i mbyllë sytë dhe veshët ndaj terrorizmit