Inspektorati i punës, asnji denim për shkelësit e pimjes së duhanit!