KEDS largon 100 punëtorë me kontrata të përhershme