KOSID: Licenca për thëngjillin, katastrofë për mjedisin