Kriza energjetike, bahet thirrje për protestë

KEK

Sindikata e Re e Korporatës Energjetike e Kosovës, ban thirrje për protestë te sheshi “Skënderbe” në Prishtinë.

Protesta ka me u mbajtë me 02 Gusht, e Mërkurë nga ora 12:00 deri në orën 13:00.

Komunikata:

“Protesta do të mbahet me përjashtim të punëmarrësve që janë kyçur drejtpërdrejtë në prodhim dhe punëtorët të cilët janë kujdestarë në pajisjet që nuk punojnë të cilët edhe ashtu konsiderohen që janë pjesë e protestës.

Qëllimi i kësaj proteste do të mbahet për dy arsye:

PROMOTED CONTENT by Mgid

Beautiful Russian Women Make The Best Girlfriends
Russian Dating
1.Që menaxhmenti i KEK-ut me Qeverinë në detyrë të marrin masa emergjente që të zhbllokohet gjendja aktuale në D. e Djerrinës (shpronësimi i zonës kadastrale 52 ha”, që mos të vijë deri te ndërprerja e energjisë elektrike nga TV “A-B”, dhe mbetja e punëmarrësve të KEK-ut pa vende pune.

2.Rritja e pagave për punëmarrësit e KEK-ut për 100 Euro në mënyrë lineare nga 01/07/2017.