Kryeministri: Duhet të stimulohet prodhimtaria e mbrendshme

Kryeministri: Duhet të stimulohet prodhimtaria e mbrendshme