Kryeministri Mustafa: Bashkëjetesa me komunitete asht histori