Ky asht vendimi i Kushtetueses për Koço Kokëdhiman!

kocokokedhima

Gjykata Kushtetuese pak minuta ma parë ka zbardh nji vendim paraprak mbi heqjen e mandatit të deputetit socialist Koço Kokëdhima, ku vendos për papajtueshmëninë me mandatin e deputeti.

NJOFTIM PËR MEDIA

Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë, në datën 09.05.2016 shqyrtoi çështjen me palë:

Kërkues: Kuvendi i Republikës së Shqipërisë

Subjekt i interesuar: Deputeti Koço Kokëdhima

Objekt: Konstatimi i papajtueshmërisë me mandatin të deputetit Koço Kokëdhima.

Gjykata Kushtetuese, pasi shqyrtoi dhe analizoi pretendimet e ngritura nga kërkuesi si dhe prapësimet e paraqitura nga subjekti i interesuar, në mbështetje të nenit 131/e të Kushtetutës, si dhe të ligjit nr.8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”,

VENDOSI:

– Konstatimin e papajtueshmërisë së mandatit të deputetit Koço Kokëdhima.

 

kushtetuesjaaaa

 

 

Shperndaje në: