Lumezi: 96 % e rasteve për vepra penale janë zgjidhë në Prokurori