Me 27 Qershor deputetët shkojnë në Veri

Me 27 Qershor deputetët shkojnë në Veri