Ministri i Integrimeve, qe qysh e sheh MSA’n!

Ministri i Integrimeve, Bekim Çollaku, tha se qëllim parësor i kësaj marrëveshje mes Kosovës dhe BE's asht mundësia në përforcimin e demokracisë dhe zbatimin e ligjit. Ministri i Integrimeve, në Qeverinë e Kosovës, Bekim Çollaku, në fjalën e tij në konferencën e sotme “MSA'ja si stimulues i ekonomisë, zhvillimit dhe punësimit”, tha se qëllim parësor i kësaj marrëveshje mes Kosovës dhe BE's asht mundësia në përforcimin e demokracisë dhe zbatimin e ligjit. “Nuk mund të flasim për ekonomi të qendrueshme nëse nuk ka sundim të ligjit”, ka thanë ministri Çollaku. Çollaku në fjalën e tij tha se kjo marrëveshje ofron kornizë të qartë për të gjitha reformat që duhet të bajmë në forcimin e sundimit të ligjit në Kosovë. “MSA nuk do të jetë nji shkop magjik që zgjidh problemet ekonomike. Mbetet shumë punë për me u ba, por mundësitë janë të hapuna dhe reale. Politikisht MSA e trason rrugën tonë drejtë BE's. Suksesi ynë i përbashkët mvaret nga zbatimi i saj dhe kerkohet konsensus i gjanë dhe perfshimje e të gjithë akterëve ne vend”, ka thanë nder të tjera ministri Çollaku.

Ministri i Integrimeve, Bekim Çollaku, tha se qëllim parësor i kësaj marrëveshje mes Kosovës dhe BE’s asht mundësia në përforcimin e demokracisë dhe zbatimin e ligjit.

Ministri i Integrimeve, në Qeverinë e Kosovës, Bekim Çollaku, në fjalën e tij në konferencën e sotme “MSA’ja si stimulues i ekonomisë, zhvillimit dhe punësimit”, tha se qëllim parësor i kësaj marrëveshje mes Kosovës dhe BE’s asht mundësia në përforcimin e demokracisë dhe zbatimin e ligjit.

“Nuk mund të flasim për ekonomi të qendrueshme nëse nuk ka sundim të ligjit”, ka thanë ministri Çollaku.

Çollaku në fjalën e tij tha se kjo marrëveshje ofron kornizë të qartë për të gjitha reformat që duhet të bajmë në forcimin e sundimit të ligjit në Kosovë.

“MSA nuk do të jetë nji shkop magjik që zgjidh problemet ekonomike. Mbetet shumë punë për me u ba, por mundësitë janë të hapuna dhe reale. Politikisht MSA e trason rrugën tonë drejtë BE’s. Suksesi ynë i përbashkët mvaret nga zbatimi i saj dhe kerkohet konsensus i gjanë dhe perfshimje e të gjithë akterëve ne vend”, ka thanë nder të tjera ministri Çollaku.