Ministria e Arsimit ofron punë praktike me pagesë për studentët e UP