Muri i veriut vërteton integritetin e plotë territorial (video)