Në sulmet e 23 Qershorit në Gjermani, dëshmitar ishte nji kosovar

Në sulmet e 23 Qershorit në Gjermani, dëshmitar ishte nji kosovar