Oda Ekonomike: ATK dhe Dogana perdorin forma te jashteligjshme