Policia e ekspertët e sigurisë, qe qysh e shohin rrezikun prej terrorizmit!