Qe qysh u procedu Demarkacioni per Kuvend, çka s’perjashtohet!