Ramajli: E kishim obligim me shpalle deklaraten e 2 Korrikut