Shkelja e rregullave në komunikacion, rritet numri i viktimave