Momenti i eksplodimit ne Stamboll nga kamerat survejuese