Universiteti i Prishtinës vjen me nji rregullore të re

Këshilli Drejtues i Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina” ka miratue Rregulloren për t’ardhunat personale të personelit akademik, shtesat për funkcione, honorarët dhe komisionet e përhershme në Universitetin e Prishtinës .

Me anë të kësaj rregulloreje janë ba disa ndryshime thelbësore që përfshijnë:  

reduktimin e temave të baçelorit dhe masterit që mund ti mentorojë një mësimdhënës brenda një viti akademik;

heqjen e pagesave për provime për mësimdhënës;

uljen e pagesave për mentorë dhe anëtarë të komisioneve për mbrojtjen e temave në nivelin e studimeve të masterit dhe doktoratës.

uljen e pagesave të komisioneve të përhershme të universitetit;

uljen e pagesave për orë për bashkëpunëtorët e jashtëm për ligjërata dhe për ushtrime pa thirrje akademike në universitete publike;

personeli akademik i emëruar apo i zgjedhur në njërin prej posteve udhëheqëse (rektor, prorektorë, anëtarë i Këshillit Drejtues, dekanë dhe prodekanë), pagën bazë do ta marr në përputhje me thirrjen akademike që bartë e jo siç ka qenë me rregulloren e deritanishme ku të gjithë janë paguar me pagën e profesorit të rregullt;

ngritja e fondit të orëve mbinormë prej 5h në 6h (orë) në javë për ligjërata dhe prej 8h në 10h (orë) në javë për ushtrime (normë që e zvogëlon nevojën për angazhim të bashkëpunëtorëve të jashtëm)

përcaktimi i minimumit dhe maksimumit të grupeve të studentëve në nivelin e studimeve të baçelorit dhe masterit, për ligjërata, ushtrime, laboratore, punë klinike etj.

si dhe sanksionet të cilat kanë të bëjnë me mos-raportim të orëve të humbura (mosmbajtura) nga ana e profesorëve.

Miratimi i kësaj rregulloreje ka ardhur si rrjedhojë e vullnetit të menaxhmentit të UP-së për të bërë ndryshime pozitive në universitet, në mënyrë që të gjithë të punësuarit në UP të vlerësohen dhe shpërblehen vetëm mbi kriterin e bazave meritore, thuhet në njoftimin e UP-së.

Rregullorja në fjalë, e cila është miratuar në mbledhjen e Këshillit Drejtues të Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina” të mbajtur me datë 08.09.2017,  do të hyn në fuqi nga 1 tetori 2017, ndërsa me kursimet e pagesave që do të bëhen sipas kësaj rregulloreje, krijohen mundësi më të mëdha për punësime të reja të personelit të rregullt akademik.

Shperndaje në: