Veteranëve ju sigurohen paret veç për muejin Shtator