Dokument: Fletë pagëzimi i Nanës Terezë më 1910

Nji grup në Facebook i emnuem si “Albanian Vintage Photography, people, cities, culture and history”, ka publikue fletë pagëzimn e Shën Terezës.

p_1473051934-1757721

Screen Shot 09-05-16 at 07.29 AM