Filharmonia e Kosovës me koncert madhështor në Romë