Foto të rralla: Mjerimi në Shqipninë e vitit 1990!

ALBANIA. Vlorë. 1990.

Nga Tirana, në Shkodër, Vlorë, Gjirokastër, Berat, Fier, Durrës e Sarandë, ky koleksion i Martin Parr tregon se si ishte Shqipnia në vitin 1990.

 

ALBANIA. Ksamil. 1990.

 

ALBANIA. Saranda. Crowd gathering by a bus. 1990.

 

ALBANIA. Durres. 1990.

 

ALBANIA. Gjirokastër. Statue of Hoxha. 1990.

 

ALBANIA. Tirana. Crowd gathering on main square. 1990.

 

ALBANIA. Tirana. Central Square. 1990.

 

ALBANIA. Shkoder. Bread Shop. 1990.

 

ALBANIA. Shkoder. Bread Shop. 1990.