KOMF me spot vetëdijësues mbi mbrojtjen e fëmive

Koalicioni i OJQ’ve për Mbrojtjen e Fëmive në Kosovë – KOMF, i cili përfaqëson 22 organizata jo qeveritare, në kuadër të misionit për avokim në mbrojtjen e të drejtave të fëmive, ka prodhue nji spot vetëdijësues mbi mbrojtjen e fëmive dhe respektimin e të drejtave të tyne, në Kosovë.

Kryesisht ky spot ka për qëllim me ndikue ne vetëdijësimin e publikut të gjanë dhe institucioneve publike për obligimin tonë për mbrojtje të fëmive.