Kryetarja e KQZ’s injoron Komisionin për Legjislacion