Polemikat për demarkacion janë vetëm kerkesa për argumente!