Qeveria e kënaqun me parandalimin e ekstremizmit fetar