A i keni pa zyret e Instagram’it!

Përderisa kompanitë rriten, edhe zyret bahen shumë ma të mira. Gjanat bahen ma profesionale.

Zyret e Instagram janë nji shembull i mahnitshëm. Kompania, që festoi përvjetorin e gjashtë të aplikacionit me 6 Teteor, kohët e fundit i ka zhvendosë 350 punonjësit e saj në zyre të reja në ish-zyrën e Facebook në Menlo Park, California.