Qe kerret e para që zbritën në udhët e Tiranës…(foto e rrallë)

Automobilat e parë që kanë nisë me hy në Tiranë datojnë në vitin 1920, ku nga kjo foto tregohet qartë se ato kanë qenë kerre të prodhimit amerikan.

Këto ishin disa prej kerreve të para që përveç qerreve dhe karrocave me kuaj nisën të popullonin udhët e kryeqytetit të Shqipnisë, Tiranës.